foto: expertbeacon.com

Noua structură şcolară pentru anul 2015-2016
foto: expertbeacon.com

Ministerul Educaţiei a publicat pe edu.ro un nou proiect de Ordin privind structura anului şcolar 2015 – 2016. Iar Prin urmare, anul şcolar 2015-2016 va avea 36 de săptămâni de cursuri, această însemnând 177 de zile lucrătoare, adică identic cu anul şcolar precedent.

Anul şcolar 2015-2016 va începe pe data de 1 septembrie 2015 şi se va încheia pe dată de 31 august 2016, fiind structurat pe două semestre.

Semestrul I

  • Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
  • Vacanţa pentru copiii de la grădiniţă şi din clasele pregătitoare – a IV-a:31 octombrie – 8 noiembrie 2015
  • Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 3 ianuarie 2016
  • Cursuri: luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016
  • Vacanţa intersemestriala: sâmbătă, 30 ianuarie 2016 – duminică, 7 februarie 2016

Semestrul II

  • Cursuri: luni, 8 februarie 2016 – vineri, 8 aprilie 2016
  • Săptămâna Şcoala altfel: 4-8 aprilie 2016
  • Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 9 aprilie 2016 – duminică, 17 aprilie 2016
  • Cursuri: luni, 18 aprilie 2016 – vineri, 17 iunie 2016

Vacanţa de vară: sâmbătă, 18 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016

În zilele prevăzute prin lege că fiind libere, şi deasemenea în ziua de 3 mai 2016, nu se organizează cursuri.

Aşa cum ne-am obişnuit deja, în săptămâna 4–8 aprilie 2016 se organizează programul numit „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, o săptămâna întreagă dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare.

Pentru prima dată însă, la clasele de învăţământ preşcolar şi primar, acest program poate fi organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de dată de 27 mai 2016, numai “la decizia consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, după consultarea cadrelor didactice şi a beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei”.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2015.

Tezele din semestrul al ÎI-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2016.

Prin excepţie de la programul stabilit, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Pentru aceştia, cursurile se încheie în dată de 27 mai 2016.

Tot o excepţie o constituie şi clasa a VIII-a, pentru care anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămâna fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile acestora se încheie în data de 10 iunie 2016.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare, în timp ce pentru clasele din învăţământul profesional postliceal (şcoala postliceală şi şcoală de maiştri, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Pentru învăţământul special – clasele a IX-a, a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile.

Totodată însă, în situaţii deosebite şi bine fundamentate, ţinând seama de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul proiect de Ordin.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *